CARE INSTRUCTIONS - KIRUNA MORTAR

CARE INSTRUCTIONS

Before use cure the mortar with ½ tsp of rice. Then empty it, scrub it with soapy water and dry it fully.
We recommend cleaning with hot water. Make sure to dry the product carefully.
When using soap, you need to re-season it after each use. Use a vegetable food safe oil.

To avoid removing the natural patina, do not scrub excessively or use abrasive metal scourers.

Store in a dry area and keep it out of direct sunlight.
Keep it away from moisture and steam.

If used for salt, clean thoroughly after usage to avoid rust.
The mortar can be rubbed with some cooking oil after cleaning.

Don’t use metal utensils.

---

Før brug klargør morteren ved at kværne ½ tsk ris. Tøm morteren, skrub den med sæbevand og lad den tørre helt.
Vi anbefaler at rengøre med varmt vand. Sørg for at produktet tørres helt inden det stilles på plads
Produktet må gerne vaskes med sæbe, dog skal man sørge for at oliere produktet efter vask. Brug en vegetabilsk olie egnet til fødevarer.

Undgå at fjerne naturlig patina, og skrub ikke hårdt på produktet da dette kan beskadige overfladen.
Benyt ikke skuresvampe.

Produktet bør opbevares mørkt og tørt.
Bør ikke placeres i direkte sollys.

Hvis produktet bruges til salt, bør det rengøres grundigt efter brug for at undgå rust. Produktet kan gnides med madolie efter rengøring.

Benyt ikke metal redskaber.